Cronologia històrica

Dates significatives de l’evolució social i urbanística de la Selva.

1165.  Carta de repoblació donada per Hug de Cervelló, arquebisbe de
 Tarragona.

s. XII. Església parroquial romànica i castell
 El paborde és l’administrador de l’arquebisbe, senyor de la vila.
 L’administració local és a càrrec del batlle, nomenat per l’arquebisbe i
 els pròmens (o prohoms)
 Santuari de Santa Maria de Paretdelgada i ermita de Sant Pere

s.XIII. Casa de malalts (fora muralles)
 Vilanova de la Selva (Sant Pau)
 Forns de més amunt, de més avall i mitjà.
 Carnisseria
 Rec del carrer Major

1218. Donació de les aigües de la Font Major i Riera per part del paborde
 Ferrer Pallarès

s. XIV . Nova muralla i torres
 Botiga del blat de la vila per al servei comú
 Botiga del pes de la vila (on després s’aixecà la capella dels Àngels)
 Fossar o cementiri fora muralles
 Rentadors
 Bordell (hostal o casa de dones públiques)

1305. Neix la Comuna del Camp a la Selva.

1345. S’estableix el càrrec de mostassaf
 Forn a Vilanova de la Selva

1330. Hospital i església de Sant Jaume i Santa Llúcia

1411. El papa Benet XIII suprimeix la dignitat de paborde i la vila passa a
 dependre directament de l’arquebisbe, baró i senyor

s. XV . Església de Sant Pau
 Pobleta nova (fora muralles): cases, forn de coure obra (ollers, teulers)
 Rellotge al campanar

1448. Font del Castell, obra de Joan Marí

s. XVI . Capella dels Àngels

1503. Fira (privilegi atorgat pel rei Ferran el Catòlic)

1519. Font Nova (o de Mitja Vila)


1525. L’arquebisbe Pere de Cardona concedeix a la vila el privilegi de
  l’elecció d’una terna pel nomenament del càrrec de batlle.

1537. Hostatgeria de Paretdelgada

1539. El rei Carles I ratifica el privilegi de construir una carretera fins a
  Salou.
 
1539-1557. Obres de reconstrucció del Rec de l’aigua, Pont Alt, els Ponts.

1541. Els Ponts

1582. Comencen les obres del temple parroquial renaixentista, obra de Jaume
 Amigó i Pere Blai

1598. Comencen les obres del convent de Sant Agustí sota el mecenatge de
 Rafael Ripollès

s. XVII . Arrendament de la neu (Nevera de la Font Major)
 Privilegi de fer moneda

1606. Llicències per fer canonades per agafar aigua del Rec de la Vila per a les
 cisternes de les cases

1616. L’arquebisbe Joan de Montcada mana enderrocar el porxo on es reunia el
 consell com a càstig als disturbis locals.
 Consell de Cent.

1639. Comencen les obres del convent de Sant Rafael, sota el mecenatge de
 Ripollès

1665. Font de la plaça de Sant Antoni (o de la Palma)

s. XVIII . Cases fora muralles (raval de Sant Rafel)

1716. Ajuntament amb batlle i set regidors.

1726. Primera quinta de soldats

1736. Font del Portal d’Avall

1739-1742. El pantà de la Riera (el pantanet ).

1763. Portal de Mates

1793. Noves ordinacions de la Congregació de la Sang

1794. Ordenances del Gremi de Llauradors.

1815. Emplaçament de la Casa de la Vila al Casal Montserrat de la plaça

1822. Carretera Reus-Montblanc

1823. L’Arquebisbat perd el domini feudal sobre la vila.

1841. Ensenyament a Sant Rafael

1849. Es manen tapiar les portes obertes a la muralla

1863. Ferrocarril Reus-Montblanc

1878. El castell esdevé caserna de la Guardia Civil
 Fundació de l’Ateneu el Lauro

1883. Constitució de la Comunitat de Regants

1888. Mútua de Ntra. Senyora de Paretdelgada i Sant Josep.

1900. Fundació de la Societat de Pagesos.

1903. Arribada de l’electricitat de la central del Glorieta

1911. “Centre Catòlic”

1916-1922. Reformes a l’Ateneu (escales i teatre)

1917. Nova seu del Sindicat Agrícola.

1923. Urbanització de la plaça del Portal d’Avall i avinguda Nicolau

1927. Pla de l’Eixample de l’arquitecte Llevat
 Fundació i edificació de la Defensa Agrària

1940. Sindicat Agrícola.

1953. Decret del cap d’Estat sobre el proveïment de l’aigua de la Font Major

1954. Escoles parroquials i Casal Selvatà

1955. Clínica Rural
 
1959. Bodega vinícola
 Primers televisors

1959 - 1963 . Reformes al santuari de Paretdelgada. Pintures de Grau-Garriga.

1960. Projecte de l’Eixample de l’arquitecte Zaragoza

1961. Ràdio parroquial EPSEL
 Grup Escolar al camí de Tarragona

1964. Primer bloc d’habitatges conegut popularment com barri del Carme

1965. Remodelació i pavimentació del Passeig
 Xarxa de clavegueram
 Camp d’Esports al camí de l’Horta

1974. Pavimentació dels carrers

 

A partir de 1975 l’administració pública i la iniciativa privada s’han preocupat, amb més intensitat i amb més recursos, de la millora urbana i dels serveis (col•legi públic, piscina, escola-bressol, escola de música, parc, depuradora, bassa i captació de l’aigua, enllumenat, avinguda Puig i Ferreter, plans d’urbanisme, ràdio i TV, recuperació de locals públics i monuments, polígons industrials, Hort d’Iglésies públic, rasa de Ferrater, gas natural, nova electrificació, nou vial d’entrada al poble, Deixalleria, dipòsit esfèric d'aigua, contenidors de recollida selectiva,PERI, CAP, Pavelló d'Esports, Residència...).