Evolució dels noms dels carrers

NOM ACTUAL CARRER O PLAÇA

ALTRES DENOMINACIONS

Major

 

de l'Església

Nou

de Castellà (o Castellar)

d'en Sanç (o Sans)

Pou de la Vila

de Castellví

de Sensmudaina

de Ramon de Vallcorba /d'Almudaina

 

Travesser (a Vilanova de la Selva)

d'en Puig

 

d'en Rosselló

 

de Na Gentil

 

d'en Vallet

 

d'en Varrà

 

Abadia

de Sitjar (o Cigar)

de la Font

 

de les Clavagueres

 

del Forn Nou

del Portal Nou

del Forn d'Avall

 

de l'Hospital

 

de la Peixateria

del Portal de Sant Antoni

del Pou de la Vila

 

de la Casa de la Vila Vella

del Regomir (o dels Regomirs) Que no passa

dels Ollers

 

del Dr. Fleming

de los 25 años de Paz (Franquisme)

de Vidal i Barraquer

del Almirante Carrero Blanco (Franquisme)

passatge de la Carnisseria

passatge Jacint Verdaguer (República)

raval de Sant Pere

raval dels Ollers / raval de Puig i Ferreter (República)

raval de Sant Rafael

raval d'Àngel Guimerà (República)

passeig de Josep Cristià (des de 1965)

Passeig / passeig de la Pau del Protectorat (Dictadura de Primo de Rivera) / passeig de Puig i Ferreter (República)

avinguda de Puig i Ferreter

av. Josep Nicolau (Dictadura de Primo de Rivera) / av. Nou de Setembre (República) / av. General Mola (Franquisme)

plaça Major

del Sitjar (o Cigar) / de la Constitució / de la República / del Generalísimo

plaça de Sant Andreu

pati de la Carnisseria / de Joan Pié (República)

plaça de la Palma

del Portal de Sant Antoni

plaça del Portal d'Avall

Josep Nicolau (Dictadura de Primo de Rivera) / Francesc Macià (República) / de los Caídos (Franquisme)

 

D'ubicació desconeguda: carrer d'Andreu Morera, carrer de Bernat Muntanya, carrer de Guerau Regina i carrer de la Torre de la Batalla.