Turisme de congressos

Santa Llúcia i Sant Jaume fou construït com a capella d’un nou hospital que s’aixecava a la Selva del Camp durant el segon quart del segle XIV. Sembla que el 1328 l’antic edifici de l’hospital fora vila encara servia, i aquest mateix any es feien les escriptures de venda d’unes cases destinades a l’obra del nou. Cap al 1330, la construcció estava en marxa i es rebien llegats testamentaris com a ajut. Mn Pié en troba un del 1331 amb voluntat expressa que el llegat es destini a l’obra de la capella de Sant Jaume.La construcció es finalitzà ràpidament. Així, el 1334 ja es recaptaven fons per a fer imatges dels sants titulars, prova que el temple estava a punt de ser consagrat. Les últimes reformes importants d'adaptació es realitzaren l'any 1994.
Del Castell de la Selva gairebé no s’havien divulgat referències històriques fins la publicació del llibre LA MEMÒRIA DEL CASTELL (2011) i, en canvi, va ser durant segles la residència senyorial dels prefectes de Tarragona i els arquebisbes de la metròpoli. Pertanyia a la Pabordia de l’arquebisbe de Tarragona, i probablement fou edificat a les darreries del segle XII. Era una residència senyorial, però feia, principalment, de magatzem dels fruits i dels delmes.