El Castell

Del Castell de la Selva gairebé no s’havien divulgat referències històriques fins la publicació del llibre LA MEMÒRIA DEL CASTELL (2011) i, en canvi, va ser durant segles la residència senyorial dels prefectes de Tarragona i els arquebisbes de la metròpoli. Pertanyia a la Pabordia de l’arquebisbe de Tarragona, i probablement fou edificat a les darreries del segle XII. Era una residència senyorial, però feia, principalment, de magatzem dels fruits i dels delmes.

L’acció de les Corts Constituents durant el Bienni de 1822 va acabar, de fet, amb els senyorius. Aquesta obra va ser complementada amb les lleis desamortitzadores de la meitat del segle XIX, i així el castell de la Selva passaria a propietat o usdefruit del Comú de la vila. 

Així doncs, l’Ajuntament va alinear part de l’hort, que va passar a propietat particular, va construir uns safareigs en un terraplè contigu a l’hort i, abans, havia alienat ja els locals de ponent, amb la qual cosa quedaren uns espais irregulars sense urbanitzar davant de la porta principal del castell fins al derruït portal exterior.

A l’entrada, per la cara est, hi ha una font del segle XV amb una arqueria purament ornamental d’arenisca.

Avui, totalment restaurat, és un centre cultural i conté un espai d'exposició permanent ("Més enllà del Castell") i sales d'exposicions temporals.

 

Turisme de congressos

Espais destinats a serveis  culturals i sales preparadas per exposicions, conferències, reunions, cerimònies, etc.

La sala del Celler major, te una capacitat de 132 persones (11 files de 12 butaques), i un escenari de 45.06 m². Disposa de megafonia i equip audiovisual.

Localització:
Unable to render map: Google Maps API key is missing.
C/ Major, La Selva del Camp, TA, 43470, Espanya
Tipus:
Turisme cultural, Turisme de congressos
Arxius adjunts: