La vila

La Selva del Camp s'estén des de la plana fins als primers contraforts de la serra de la Mussara. Una tercera part correspon a terrenys muntanyosos i camps encara que de poca elevació.